Agenda  SoltketenVaste gebruikers Soltketen

  • Maandagavond toneelvereniging
  • Dinsdagochtend Inloop (om de 14 dagen)
  • Dinsdag en donderdag De Rietstek gymnastiek 
  • Dinsdagavond volleybal Heros
  • Woensdagavond Schietclub Goed Gericht
  • Jeugdsoos
  • Aktie '68